ביום ד' בחשוון, נחוג פורים אדום, לזכר הנס
שנעשה ליהודי אלג'יר בשנת 1541.

בשנה זו, ב 23 באוקטובר, צר על העיר אלג'יר,
קארל החמישי, מלך ספרד, בראש צי ענק.
יהודי אלג'יר פחדו פחד רב, בהכירם את אכזריות הספרדים
המתפרצת, בזמן מסע כיבושיהם בארצות הים התיכון
ואת שנאתם ליהודים. הם הירבו בתפילות ובתחנונים לאל שיושיעם.
בבוקרו של ה-25 לאוקטובר, הגיעה הישועה
באופן מפתיע ובלתי צפוי וכמו בפורים, התהפכו היוצרות,
הצבא הספרדי העצום, שצר על העיר, הוכה קשות, הובס
ונאלץ לסגת מפני הטורקים ובני בריתם שבאלג'יר.
לזכר נס זה, קבעו יהודי העיר לחגוג פורים אדום, ביום ד' בחשוון
כאשר לפניו נקבעה תענית. ביום פורים זה, נאמרים פיוטים
מלאי תשבחות והודיות לאל, שחוברו על ידי רבני אלג'יר
והמה כתובים בסידור הקרוב"ץ.
הסיפור המעניין והמפתיע הזה, כתוב בהרחבה
בחיבור של דר. מנחם וינשטין (עמ' 5)ציור של העיר אלג'יר במאה ה-16

עבודה אקדמית אודות פורים אדום של יהודי אלג'יר

מערכת הפיוטים של קהילת אלג'יר לפורים אדוםהצבא הספרדי צר על העיר אלג'יר
מתוך הספר: Histoire de l'Algerie, ancienne et moderneהמלך קארל החמישי