מחזור זה, שהובא מאלג'יריה, נדפס בליוורנו, כנראה במאה ה 19, בדפוס אליהו בן אמוזג (ע"פ השוואה למחזור זהה, בו קיים העמוד הראשון של המחזור)