בתי כנסת נוסח אלג'יריה

מסורות מנגינת התפילות של קהילות אלג'יריה מתוך כתב העת "פעמים 91".

בעמוד זה, תמצאו רשימה של בתי כנסת שבהם מתפללים באחד
מנוסחי יהודי אלג'יריה. הרשימה לא מושלמת ועזרתכם נחוצה לי,
על מנת להשלים אותה. אפשר להעביר לי את שם בית הכנסת, כתובת
והנוסח הספציפי, אם קיים. מעבר לכך , אפרסם ברצון, פרטים נוספים
על בית הכנסת כמו: מתי נוסד,פעילות, אירועים, הרצאות, רבנים ועוד...
ותודה רבה לכל אלו, שעזרו לי להרכיב את הרשימה, עד כה.